Polityka prywatności i cookies

 

1.  Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies (zwana dalej „Polityką”) jest skierowana do Użytkowników i Zamawiających korzystających z apteki internetowej dostępnej w domenie www.aptekazdrowie-24.pl (zwana dalej „Apteką internetową”)’ i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych oraz zabezpieczenie danych osobowych. Pojęcia napisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w regulaminie Apteki internetowej, chyba że co innego wynika z Polityki. Polityka ma charakter informacyjny.


2.     Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i Zamawiających jest PUH MAJ J.Maj  ul. Opatowska 10, 28-200 Staszów, NIP: 866-152-62-81, REGON 292615287  (zwany dalej jako „Administrator danych osobowych”).


3.     Użytkownik dokonując Zamówienia w Aptece internetowej i rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się ze Sprzedającym (mailowo, czy też za proca formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Aptece internetowej i/lub korzystając z innych usług świadczonych drogą elektroniczną, o którym mowa w regulaminie Apteki internetowej, jak i zapisując się na subskrypcję informacji handlowych, marketingowych reklamowych wysyłanych drogą mailową przez Administratora danych osobowych (newsletter) przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe.


4.    W przypadku dokonania Zamówienia, skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną dostępnych w Aptece internetowej oraz kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych jako Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Apteki internetowej. W przypadku subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.


5.   Dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu) są wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży lub do czasu usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Administratora danych osobowych jako Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną dostępnej w Aptece internetowej (do czasu wykonania usługi) i/lub wysyłki newslettera (do czasu cofnięcia zgody przez Użytkownika).


6.     Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. powyżej, jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego zostały przekazane przez Użytkownika. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Apteki internetowej, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie (np. firmie kurierskiej, operatorowi pocztowemu, bankom i operatorom systemu płatności elektronicznych), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.


7.     Administrator danych osobowych informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


8.  Użytkownik  ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


9.   Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


10.  Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Apteki internetowej w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.


11.  Strona internetowa www.aptekazdrowie-24.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie Apteki internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 3 miesięcy.   W każdej chwili może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami. Dane te wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celach statystycznych.


12.  Apteka internetowa wykorzystuje pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Apteki internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc do Apteki internetowej na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/


13. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony Apteki internetowej. Pliki typu „cookies“ są stosowane przez Aptekę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny  internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane w Aptece internetowej mogą służyć następującym celom:


a)  zapewnienia prawidłowego działania Apteki internetowej- pliki „cookies“ umożliwiają dostęp do niektórych części witryny, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b) poprawa wydajności i optymalizacji działania Apteki internetowej - pliki „cookies“ umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po Aptece internetowej, a tym samym pomagają go usprawniać;

c)     targetowanie treści informacyjnych i promocyjnych - pliki „cookies“ mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Apteki internetowej do potrzeb Użytkownika;

d)     poprawy funkcjonalności Apteki internetowej - pliki „cookies“ powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. Loginu;

e)     w celu zapobiegające wysyłaniu spamu poprzez formularz do komentarzy dostępny w Aptece internetowej- w tym celu Apteka intrentowa korzysta z plików cookie WordPress WP-SpamFree.


14. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies“ w Aptece internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Apteki internetowej.


15. Pliki „cookies“  używane w Aptece internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies“ przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Apteki internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies“ z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki „cookies“ lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki. Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Aptece internetowej.


16. Witryna internetowa Apteki internetowej zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Administratora danych osobowych, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Apteki internetowej  oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.


17.  Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa). W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Aptece internetowej, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową.


18. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Apteki internetowej), a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji Konta Zamawiającego w Aptece internetowej, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika z bazy klientów. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów sprzedaży, nie zmienia treści Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Polityki.

19. Użytkownik, Zamawiający proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Apteki internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Apteki internetowej proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce KONTAKT w Aptece internetowej.


Kategorie

Opinie naszych Klientów

Transakcja przebiegła pomyślnie. Bardzo szybka wysyłka i korzystna cena wysyłki do Niemiec kurierem (35 zł! - nie znalazłam niżej ceny u konkurencji), po trzech dniach od złożenia zamówienia odebrałam paczkę. Polecam.
Opinię napisał(a): Ola -Zaufane Opinie CENEO

Bardzo ciekawy asortyment w dobrych cenach, błyskawiczna realizacja zamówienia, jestem bardzo zadowolona.
Opinię napisał(a): martyna -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam.Sądzę ze ze względu na bogata oferte produktów zostane stałym klientem tego sklepu.Dziekuje
Opinię napisał(a): Małgorzata -Zaufane Opinie CENEO

W 3 dni przesyłka dotarła do Wielkiej Brytani.Jestem mile zaskoczona.Expresowe tempo! Polecam.
Opinię napisał(a): Jolanta -Zaufane Opinie CENEO

Sprzedawca godny polecenia, świetna komunikacja i pełna zgodność przesyłki z zamówionym towarem. Czas realizacji ekspresowy- przesyłka (Pocztą Polską) po 7 dniach odebrana na dalekiej północy Norwegii. Na pewno jeszcze nie raz skorzystam z usług sprzedającego. POLECAM!
Opinię napisał(a): marcin -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Starannie zapakowane produkty dostarczone w bardzo szybkim czasie do Australii. To juz moj kolejny zakup i za kazdym razem jestem bardzo zadowolony. Autentycznie polecam.
Opinię napisał(a): Richard -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie i bardzo profesjonalnie, dziś wplata jutro w domu zakupiony towar. Polecam.
Opinię napisał(a): Tadeusz Wroński -Zaufane Opinie CENEO

Transakcja przebiegła pomyślnie. Polecam. Przesyłka do Szkocji doszła w 4 dni, jak coś było nie jasne Pani zadzwoniła i wszystko się wyjaśniło. Bardzo miła obsługa klienta.
Opinię napisał(a): Przem -Zaufane Opinie CENEO

Super expres.Paczka dotarła na drugi dzień.POLECAM SKLEP.
Opinię napisał(a): Sławek -Zaufane Opinie CENEO

To juz moje kolejne zakupy w tym sklepie, jak zawsze szybko i solidnie, mila obsluga telefoniczna, towar zapakowany wzorowo. Polecam serdecznie!
Opinię napisał(a): mw -Zaufane Opinie CENEO

Opinie o nas

Pomoc w zakupach

Zadzwoń do nas
Infolinia
codziennie  9:00-18:00
+48 153 070 153
  
My zadzwonimy
Napisz do nas

Koszt dostawy

Zamówione produkty wysyłamy w większości w ciągu 24h Szybka i bezpieczna przesyłka dzięki współpracy z najlepszymi firmami kurierskimi i Poczty Polskiej.

Sposoby płatności

PLN euro funt dolar
Twój koszyk: wartość: 0,00 zł, liczba produktów 0 szt. zobacz

+48 153 070 153

Dzisiaj jest 4 marca 2021
© 2021 aptekazdrowie-24.pl Wszelkie prawa zastrzeżone
Oprogramowanie sklepu AptusShop wykonanie aptus.pl